KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Bytów
Nadleśnictwo Bytów
+48 59 822 60 66, +48 59 822 60 68
+48 59 822 97 90

ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

Nadleśniczy
Daniel Lemke
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego ds.użytkowania lasu i marketingu
Krzysztof Rudnik
+48 59 822 60 66
Inżynier nadzoru
Jerzy Sudoł
59-822-97-84
Inżynier nadzoru
Jacek Głuszkiewicz
59-822-96-30
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Zbigniew Kaczmarczyk
+48 59 822 60 66
Główny Księgowy
Sławomir Trawicki
+48 59 822 60 66

Dział Gospodarki Leśnej (ZG1)

Krzysztof Rudnik
Zatępca Nadleśniczego
Tel.: 59 822 60 66
Paweł Wolski
Spec. ds. markietingu
Tel.: 59 822-97-86 lub 728 543 009
Krystian Gillmeister
Użytkowanie i pozyskanie
Tel.: 59-822-97-85 lub 728 543 009
Ewa Sudoł
St. Spec. Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 059 822-97-88

Dział Gospodarki Leśnej (ZG2)

Zbigniew Kaczmarczyk
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: +48 59 822 60 66
Marek Skierka
St. Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 059 822 97 99
Katarzyna Głuszkiewicz
St. Spec. Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 59 822-97-89
Hanna Bigus
Referent ds. edukacji leśnej, turystyki i ochrony przyrody
Tel.: 059 822-60-66
Justyna Czaban-Jereczek
Spec. Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i edukacji leśnej
Tel.: 59-822-96-33

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Dąbrowska-Hering
Sekretarz
Tel.: 59 822 97 81
Agnieszka Cyra
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 59-822-97-96
Michał Sinkiewicz
spec. ds. informatyki
Tel.: 59 822 96 36
Ewa Kulas
Sekretariat - Referent ds. administracyjnych
Tel.: Tel. 59-822-60-66 lub 68; 59-822-97-80 Lub 696 495 072 Fax 59-822-97-90

Dział Finansowo - Księgowy

Sławomir Trawicki
Główny Księgowy
Tel.: 59 822 97 83
Gabriela Kulas
Spec. ds. gosp. towarowej
Tel.: 59-822-97-91
Kazimierz Dorszyński
Spec. ds. ewidencji drewna
Tel.: 59-822-97-92
Beata Lang
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 59-822-97-94
Ostrowska Ewelina
Sprawy płacowe
Tel.: 59-822-97-88
Urszula Połojko
Starszy księgowy
Tel.: 59-822-96-32
Halina Szarzyńska
Starszy księgowy
Tel.: 59-822-97-95

Posterunek Straży Leśnej

Olech Sinkiewicz
St. Strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku SL
Tel.: 59-822-97-97
Tadeusz Talewski
Strażnik Leśny
Tel.: 59-822-96-31